Нямам отговор защо управляващите избягват дебати по теми като бедност,

Нямам отговор защо управляващите избягват дебати по теми като бедност, ...

Гьоков: Защо управляващите избягват дебати за бедността и неравенството?.

Нямам отговор защо управляващите избягват дебати по теми като бедност, неравенство и маргинализация.Тези проблеми няма да изчезнат, ако не говорим за тях.
Това каза народният представител от ПГ на "БСП за България" и председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите Георги Гьоков по време на дебатите по доклада за състоянието на националната сигурност за 2018 г.
Той призова управляващите да се вслушат в БСП, които са предлагали решения на тези въпроси. "Първо ще изразя учудването си, че този доклад не беше разпределен на Комисията по взаимодействие с НПО и жалбите на гражданите.
Съобщава ни се още в мотивите, че основна цел на доклада е да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете и опасностите, и заплахите за ефективността и ефикасността за политиките на националната сигурност и за действията, които институциите на държавата планират да предприемат за следващия период
Също така, че той има съществено значение за информирането на публичните институции и на гражданските организации, включително и с други държави, относно политиката за сигурност на Република България.
Не намираме за добре този доклад да бъде обсъден за комисията, която осъществява връзка с тези граждански и неправителствени организации. Едва ли някой в тази зала има съмнение, че развитието на гражданското общество в България и значението на това развитие на националната ни сигурност, както и всички свързани с това рискове, заслужават вниманието на българския парламент.
Не по-малко значение има тук в тази зала да се чуе становището на това гражданско общество в лицето на неправителствените организации, от обществения живот към комисията както по отношение на доклада за националната сигурност, така и по отношение за самата национална сигурност.
Ще си позволя да направя препоръка към председателя на Народното събрание да разпределя такива важни за страната ни документи към Комисията по взаимодействие с НПО и жалбите на гражданите", допълни Гьоков. Той препоръча на съставителите на доклада да отделят малко място и за националната сигурност в аспекта на развитие на гражданското общество.
"Докладът съдържа изключително много информация, в това число и социална. Така събрана на едно място няма къде другаде да се намери. Той обективно показва тежки проблеми, които действително са заплаха за националната сигурност.
Прави впечатление, че тези проблеми присъстват в по-малка или по-голяма степен във всички доклади в години наред назад във времето във всяка една сфера: в здравеопазване, социална политика, вътрешна сигурност, отбрана и т.н. Това правителство, което управлява повече от 10 години страната ни вижда проблемите, но трудно намира решения по тях.
В голяма степен се опитва да ги представи в розова светлина. Въпреки че съм се информирал по всички направления на доклада, ще си позволя да коментирам само още една сфера. Там, където се чувствам по-компетентен, а именно националната сигурност в чисто социален аспект. Правилно е отчетено, че демографският проблем е заплаха за социалните и осигурителните ни системи, оттам и заплаха за националната ни сигурност. Дори и защото намалява потенциалът ни като нация в социален, в научен и културен аспект", допълни Гьоков.
По думите му на държавата липсват адекватни политики за насърчаване на раждаемостта. "Да оставим на страна факта, че нямаме ясно формулирана демографска политика. Имаме стратегия, мерки, екшън планове, но нямаме резултати. Струва ми се, обаче, че при оценката на рисковете, опасностите и заплахите за националната сигурност, когато говорим за социална сигурност, наред с демографските, образователните, здравните, миграционните и бежанските аспекти, трябва да се отдели място на безпрецедентно високите равнища на неравенства, бедност и социално изключване", изтъкна Гьоков.
Той отчете, че поляризацията в обществото, значителната младежка и дългосрочна безработица остават сериозни и нерешими проблеми, което не бива да се подминават с лека ръка. "Липсват констатации и политики по отношение на социалните баланси и социалната политика, въпреки че виждам сериозна тенденция за нарастване на броя на социално изключените.
Липсва стратегия за намаляване на риска от разширяване на маргинализиращите се групи, към които се присъединяват все повече представители на средната класа", посочи още депутатът от БСП. Гьоков уточни, че ще се въздържи по доклада за националната сигурност.

Източник: actualno.com