Няма спад на инвестиционната активност към България,а е налице засилен

Няма спад на инвестиционната активност към България,а е налице засилен ...

Караниколов: Налице е засилен инвестиционен интерес към България.


Няма спад на инвестиционната активност към България,а е налице засилен инвестиционен интерес. Товаказа в рамките на днешния парламентарен контрол министърът на икономиката Емил Караниколов. Той отговори на въпрос на депутата от БСП Румен Гечев относно рекордно ниските чуждестранни инвестиции в България.

Гечев подкрепи с данни на БНБ констатацията си, като посочи, че за периода 2010-2017 година чуждестранните инвестиции в България са намалели почти десет пъти. При влизането ни в ЕС те са били близо 18 млрд. лева, или 27% от БВП, а миналата година е отчетено най-ниското дъно на този тренд – 1,86 млрд. лева, или под 2% от БВП. През 2018 г. този показател се влошава с нарастващи темпове – за първото шестмесечие на тази година ПЧИ са едва 50 на сто от равнището си през същия период на 2017 година.

Депутатът попита каква е визията на правителството за стимулиране на ПЧИ, предвижда ли се стимулиране на вътрешните инвестиции като компенсация за драматичното свиване на чуждите вложения у нас, има ли конкретни предложения за създаване на по-благоприятни условия за чуждите инвеститори.

Караниколов отговори, че преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за 2017 година по данни на БНБ са 1,38 млрд. евро нето, или с 386,3 евро лева повече от предходната година. Той посочи, че за периода 2010-2017 година потокът на ПЧИ е средно 1,2 млрд. евро годишно и тази тенденция е стабилна въпреки спада от 2014 г. и последващия рязък скок през 2015 г. Още по тематаПреките чуждестранни инвестиции се сриват с 58% към май на годишна базаЧуждите инвестиции заобикалят България все по-трайно

Като дял от БВП преките чуждестранни инвестиции отчитат ръст до 3,7% от БВП през 2017 г. Очакванията на финансовото министерство за следващите две години са те да запазят средногодишното равнище от 3,5% от БВП, каза икономическият министър.

Правителството продължава да търси предложения за намиране на стратегически инвеститор в българската икономика. Трябва да се намери решение по Закона за насърчаване на инвестициите по т. нар. процедура Аd hoc, за да се търси голям стратегически инвеститор, каза министърът.

Емил Караниколов припомни, че Министерството на икономиката е намалило таксите и документите, които се изискват от бизнеса и от гражданите. Облекчени са процедурите за предоставяне на административните актове. Освен това икономическото ведомство инвестира в инфраструктура и производствени халета, които инвеститорите да ползват.

От началото на 2018 г. досега общо предвидените инвестиции възлизат на 738 млн. лева и се очаква разкриване на 1631 работни места, каза още Караниколов. Той посочи, че за 2017 г. са били получени 31 сертификата, които възлизат на 311 млн. лв. и са се разкрили 5848 работни места.

Източник: investor.bg