Няма да се иска съгласието на живущите в сградата за

Няма да се иска съгласието на живущите в сградата за ...

Регистрацията на стаите за гости ще става без съгласието на съседите.


Няма да се иска съгласието на живущите в сградата за регистрация на апартаменти или стаи за гости. Съгласно измененията местата за настаняване са три класа - "А", "Б" и "В", като в клас "В" се обособяват стаи за гости и апартаменти за гости. Това гласят промените в Закона за туризма, които депутатите одобриха на второ четене.

Отпадна предложението да се изисква съгласието на 50 на сто от собствениците на самостоятелни обекти в етажната собственост, където се намира имотът, подлежащ на регистрация. Вносителите от ГЕРБ оттеглиха предложението с аргумента, че искането на съгласието на повече от половината от живущите в сградата ще бъде допълнителна пречка за регистрацията на тези обекти.

Стаите за гости и апартаментите за гости, в които се извършва хотелиерска дейност, ще подлежат на регистрация от кмета на съответната община.

Изискванията към категоризираните места за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, редът за определяне на категория, както и условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости ще се определят с наредба на Министерския съвет. 

 

Източник: manager.bg