Новооткрито предприятие без официално издадено разрешително за работа успя да изтрови

Новооткрито предприятие без официално издадено разрешително за работа успя да изтрови ...

Ново предприятие без документи изтрови две реки.


Новооткрито предприятие без официално издадено разрешително за работа успя да изтрови водите на две реки. Река Кощовица в района на Старосел потече в черно, а рибата измря, след като преприятието - нова розоварна, започнало да извършва проби за работа, съобщи БНТ. Река Кощовица е приток на река Пясъчник, който на свой ред се влива в едноименния язовир. По случая ще бъде сезирана прокуратурата. 

Новото предприятие, чието име се спестява на публиката,  било съвсем ново. По данни на РИОСВ-Пловдив то е подало съответните документи за оценка на въздействието върху околната среда, още няма разрешително за заустване на отпадни води и няма разрешително за дейност. Въпреки това предприятието е работило, като твърди, че е било в режим на 72-часови проби. Според басейнова дирекция при тези проби в реката с отпадъчните води са попаднали растителни пигменти, които унищожават кислорода и водят до измиране на рибата. Мъртва риба е открита и в язовир Пясъчник, което потвърждава, че замърсяването е стигнало и дотам. 

Въпреки липсата на разрешителни според директора на РИОСВ-Пловдив Десислава Георгиева не могло да се говори за незаконна деност, защото това не било точно и предприятието било минало през глава шеста на Закона за опазване на околната среда (б.р. оценка на въздействието). 

 

Източник: segabg.com