Новият представител на УНИЦЕФ за България д-р Джейн Муита е

Новият представител на УНИЦЕФ за България д-р Джейн Муита е ...

Новият представител на УНИЦЕФ за България бе на първо посещение в Сливен.


Новият представител на УНИЦЕФ за България д-р Джейн Муита е на няколкодневно посещение в Сливен заедно с екипа си. Това е първата й визита в Града под Сините камъни.

На среща с областния управител Чавдар Божурски д-р Муита съобщи, че в Сливен организацията изпълнява успешни проекти, които са се превърнали в модел за страната. Сред тях тя посочи дейността на Центъра за майчино и детско здраве, който оказва съдействие и помощ на 3000 уязвими семейство от кв.“Надежда“ в града. Тя оцени като добри практики съвместната работа с адвокатската колегия в Сливен по въпросите на достъпа на децата до правосъдие, разкриването на Синя стая за щадящо изслушване на деца, както и вече приключващия 5-годишен проект в помощ на подрастващите в конфликт със закона.

Програмата на визитата включваше още срещи със зам.кмета на община Сливен Пепа Чиликова, посещения в кв.“Надежда“, Общностния център, РЗИ, РУО, с ръководството на адвокатската колегия. Предвидено е и посещение в Котел, където работи успешен проект за работа с деца от уязвими семейства, на възраст от 2 до 4 години, и подготовката им за предучилищното образование.

Източник: trud.bg