Новите учебни програми за учениците в XI и XII клас

Новите учебни програми за учениците в XI и XII клас ...

Готови са новите учебни програми за XI и XII клас.


Новите учебни програми за учениците в XI и XII клас по български език и по литература, математика, гражданско образование, чужд език (немски, английски, френски, испански, италиански и руски), физическо възпитание са утвърдени.

Преподаването по тях ще започне от учебната 2020/2021 година. С утвърждаването на тези програми се затваря пълният цикъл за осигуряване на обучението по общообразователна подготовка за учениците от I до XII клас.

Новият предмет гражданското образование е насочен не само към практическа ориентация на учениците за съвременната демократична държава, разделението на властите и структурите, но и към тяхното осмисляне.

Добавени са и нови понятия - медийна грамотност и омбудсман.

В окончателната програма по български език и литература са включени нови произведения. Стихотворението "Посвещение" на Петя Дубарова ще се изучава в XII клас, а единадесетокласниците ще изучават текста "Бай Ганьо журналист" на Алеко Константинов.

Комедията на Станислав Стратиев "Балкански синдром" и "Ноев ковчег" на Йордан Радичков също са нови произведения, както и "Крадецът на праскови" на Емилиян Станев.

Също така се дава възможност преподавателите да избират към всяка тема допълнителни текстове.

Задължителните текстове са подредени по предложения на учителите хронологично в различните теми - "Родното и чуждото", Любовта", "Вярата и надеждата", "Трудът и творчеството" "Миналото и паметта", "Обществото и властта", "Животът и смъртта", "Природата" и " Изборът и раздвоението".

Замяната на дадени текстове е по настояване на учителите за изучаване на повече творби от съвременната българска литература.

Източник: skandal.bg