Новата седемгодишна бюджетна рамка на Европейската комисия за иновации ще

Новата седемгодишна бюджетна рамка на Европейската комисия за иновации ще ...

В София се открива Иновативна седмица на предприемачеството.Новата седемгодишна бюджетна рамка на Европейската комисия за иновации ще бъде представена на откриващата се днес в София Иновативна седмица на предприемачеството.

Предвидени са 100 млрд.евро, два пъти повече от сегашния период.

Специален акцент на конференцията ще се постави върху подобряване на взаимодействието между европейските финансови инструменти, както и инструментите на регионално, национално и местно ниво, които помагат на европейските иновативни компании да получават по-лесно финансиране.

Участие във форума ще вземат еврокомисарят Карлош Моедаш и генералният директор на Дирекцията за изследвания и иновации на Европейската комисия Жан-Ерик Пакет.

Конференцията е инициатива на Европейската комисия и е част от програмата на Българското европредседателство. 

Източник: bnr.bg