Новата 2019/2020 учебна година ще започне нормално в над 2400

Новата 2019/2020 учебна година ще започне нормално в над 2400 ...

Красимир Вълчев: 60 000 първокласници тръгват на училище от 15 септември.


Новата 2019/2020 учебна година ще започне нормално в над 2400 училища в страната - държавни, общински и частни, с над 700 000 ученици и с близо 60 000 първокласници, съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на семинар за новата учебна година.
В между 50 и 60 училища в страната ремонтните дейности ще продължат и след началото на учебната година, каза министър Вълчев. Той добави, че седем училища ще започнат учебната година в други сгради заради продължаващи ремонти. През тази година в над 1000 училища в страната се извършват основни или текущи ремонти със средства от оперативните програми, от държавния, общинските или от училищните бюджети, информира министърът.
Той съобщи, че всички безплатни учебници /от първи до седми клас/ за учениците са доставени в училищата.
Министър Вълчев отново заяви, че през тази година между 4000 и 4500 учители /от общо 90 000 учители в страната/ навлизат в пенсионна възраст, но увери, че няма да има криза за учители.
Традиционно има недостиг на учители по информационни технологии и по английски език, но най-много места има за начални учители и за възпитатели. Най-трудно се попълват работните места на учителите по математика, физика и химия, има недостиг и на учители по професионална подготовка и на ресурсни учители, информира образователният министър. Той отбеляза, че в университетите малко студенти се обучават за учители по математика и физика.
В петък ще бъде открито ново училище в град Русе, област Бяла, на откриването на което се очаква да присъства министър-председателят Бойко Борисов, съобщи министър Вълчев.
Той коментира, че нашата система на образование се справя относително добре с базовата грамотност на учениците, но трябва да се подобрят резултатите им по функционалната грамотност. Затова двете основни предизвикателства пред образованието ни са свързани с функционалната грамотност на учениците и с мотивирането им да посещават редовно училище, обясни министър Вълчев.
Той изведе като приоритет на МОН и подобряването на възпитателната работа, на дисциплината и на реда в училищата. Заедно със социалните партньори ще предложим да има споразумение с родителите за правилата и реда в училище, каза министърът.
В момента средната учителска заплата е около 1300 лева, но това е брутна заплата, от която се дължат данъци и осигуровки. Затова средната нетна учителска заплата е по-ниска и е между 1000 и 1100 лева. През следващата календарна година - 2020 г., средната брутна работна заплата на учителите се очаква да надвиши 1500 лева, каза още Вълчев.
Той уточни, че се очаква догодина средната брутна работна заплата учителите да е 1530-1540 лева. По думите на министър Вълчев през 2021 г. се очаква средната брутна учителска заплата да достигне около 1800 лева, но нетната заплата средно ще е около 1500 лева.
За увеличението на учителските заплати в средносрочната бюджетна прогноза са заложени 360 милиона лева за следващата година, които са повече спрямо тази година. Предвидени са и още 360 милиона лева повече за 2021 г. спрямо 2020 г. "Това означава, че са заложени 720 милиона лева повече спрямо тази година и по този начин ще се постигне двойното увеличение на възнагражденията на учителите през 2021 г.", обясни министър Вълчев.
За учебната 2019/2020 година училищната мрежа в страната включва 2367 училища, 1844 детски градини, 170 образователни центрове, 23 ученически общежития и 7 обсерватории.
Преди началото на новата учебна година е било закрито едно училище в страната, четири училища са преобразувани, при шест училища има промени в наименованието им, а промяна във финансирането има при едно училище.През новата учебна година ще има 71 обединени училища в страната, в които се обучават общо 12 615 ученици до десети клас. Иновативните училища вече в страната са 395.
Според финансирането си 4 процента от училищата в страната са частни, 8 процента са държавните училища, а 88 процента са общинските училища. Източник: БТА

Източник: skandal.bg