Нов инвестиционен фонд за рисков капитал BrightCap Ventures в рамките

Нов инвестиционен фонд за рисков капитал BrightCap Ventures в рамките ...

Караниколов разписа нов инвестиционен фонд за рисков капитал.

Нов инвестиционен фонд за рисков капитал BrightCap Ventures в рамките на Инициативата JEREMIE откри министърът на икономиката Емил Караниколов. Фондът ще се управлява заедно с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), съобщиха от Министерството на икономиката.

Целта на фонда е да подкрепи малки и средни предприятия в начален стадий на развитие. Фокусът е разширен и включва машинно обучение, изкуствен интелект, големи данни, добавена/виртуална реалност, облачни услуги, медтек, финтек, блокчейн и преносни технологии.

3 млн. евро са определени за инвестиции във фаза на акселерация (ускоряване), с размер на инвестицията до 50 хил. евро, както и опция за последваща инвестиция с таван от 200 хил. евро.

Капиталът на фонда ще бъде в размер на до 25 млн. евро. От тях до 20 млн. евро са национални средства, поверени за съвместно управление с Европейския инвестиционен фонд. Тези пари са рециклиран ресурс от изпълнението на Инициативата JEREMIE. Останалите до 5 млн. евро са частен капитал. В следващите пет години фондът ще подкрепя малки и средни предприятия от България чрез дялови инвестиции.

"За нас е важно да подкрепим компании, които развиват високотехнологичен продукт с висока добавена стойност", каза министър Караниколов при подписването на споразумението. На церемонията участваха заместник-директора на ЕИФ Роджър Ханевит и с фонд мениджъра BrightCap за дялово инвестиране в български компании.

Икономическият министър подчерта, че България е една от водещите дестинации по възможности за дялови инвестиции в Европа.

От своя страна Роджър Ханевит изтъкна, че страната ни е на второ място по усвояване на средства по плана "Юнкер" спрямо брутния вътрешен продукт. /money.bg

Източник: dnesplus.bg