Нов формат. Обогатяване на тематичния обхват. И с каузата –

Нов формат. Обогатяване на тематичния обхват. И с каузата – ...

Новото бъдеще за хорека сектора.


Нов формат. Обогатяване на тематичния обхват. И с каузата – създаване на максимално добри условия за развитие на хорека сектора. Всичко това е само част от новото лице на изложение СИХРЕ. Българският международен форум, ежегодно обединяващ бранша, ще се проведе за първи път самостоятелно. Това ще се случи от 28 до 31 януари 2020 г. в Интер Експо Център.

Кампанията вече е в ход. „Промяната в концепцията на изложението цели да постави акцента изцяло върху хорека сектора и да разшири спектъра на представените фирми, коментират организаторите.
Какво налага промените?
Последните издания на СИХРЕ затвърдиха тенденцията за положителния ръст и развитието на хорека сектора. Динамичността, с която браншът се характеризира, и нарастващият брой услуги, изграждането на нови пазарни ниши, както и светкавичното внедряване на технологии от последно поколение налагат създаването на една много по-мащабна бизнес платформа от досега съществуващата. Освен това последното издание през 2018 г., регистрира над 30% ръст на участващите фирми.

Източник: fakti.bg