Нетната печалба на „Трейс Груп Холд“ АД на неконсолидирана база

Нетната печалба на „Трейс Груп Холд“ АД на неконсолидирана база ...

Нетната печалба на Трейс Груп Холд се повишава с близо 4% през 2017 г..


Нетната печалба на „Трейс Груп Холд“ АД на неконсолидирана база за миналата година се повишава с близо 4% до 5,3 млн. лв. Това става ясно от отчета на дружеството, разпространен чрез Българска фондова борса.

Общите приходи от дейността на компанията възлизат на 173,2 млн. лв., което е ръст от 1,8% спрямо 2016 г.

Основен дял в структурата на приходите от дейността запазват приходите от строителни услуги, които са в размер на 152,5 млн. лв. Спрямо предходния период  тяхната стойност нараства с 5,85%. От тях 64,17% са приходи, реализирани в страната ни, а 35,83% - реализирани от клоновете в чужбина.

Приходите от продажба на стоки са на стойност 7,9 млн. лв. и нарастват спрямо с 37,30%, или 2,1 млн. лв., на годишна база. От тях 83,28%, или 6,570 млн.лв., са реализирани в Сърбия, а останалите 16,72% - в страната ни.

С най-голяма стойност от приходите от стоки са приходите от продажби на битум (5,2 млн. лв.) и ЖП материали (1,3 млн. лв.). През 2017 г. холдингът осъществява търговската си дейност в западната ни съседка чрез клона си, но в следващата година тази дейност предстои да се отдели в регистрирания вече клон на търговското дружество Инфра комерс ЕООД в Сърбия. Трейс Груп Холд АД Последна цена: 4.8 лв. T57/TRACE Актуално към 13:08/29.03.2018 г.Профил на компаниятаКоментари във форумаСледвай компанията Известяване при събитиеДобави в собствен обзорДобави в портфейл

Най-голям дял във финансовите приходи на „Трейс Груп Холд“ АД имат приходите от дивиденти от дъщерни дружества на стойност 4,88 млн. лв. Те нямаляват спрямо 2016 г. с 44,66%, или с близо 4 млн. лв. Това е и основна причина за по-ниските стойности на финансовите приходи за текущата година, които възлизат общо на 6,58 млн. лв.

През миналата година дружеството не успя да разпредели дивидент, тъй като предвидената за дивидент сума остана като неразпределена печалба заради наложена принудителна административна мярка от Комисията за финансов надзор. По информация на investor.bg се очаква акционерите да разгледат разпределението на печалбата за 2017 г. на предстоящото общо събрание през юни.

„Международното направление на холдинга продължава да проучва активно пазара в Централна и Източна Европа, Русия и страните от Средна Азия, като очакванията са да продължат дейностите за трайно позициониране на територията на Германия, където беше регистрирано дружество на местно ниво“, пише в доклада за дейността на „Трейс Груп Холд“ АД

От началото на годината акциите на холдинга поскъпват с 5,49% до средна цена от 4,90 лв. за брой. 

Източник: investor.bg