Нетната печалба на „Спиди“ АД е нараснала близо 2 пъти

Нетната печалба на „Спиди“ АД е нараснала близо 2 пъти ...

Нетната печалба на „Спиди“ скочи близо 2 пъти.


Нетната печалба на „Спиди“ АД е нараснала близо 2 пъти до 5,8 млн. лв. през второто тримесечие на тази година. Това става ясно от консолидирания отчет на дружеството, разпространен чрез сайта на Българска фондова борса.

Куриерската компания отчита нетни приходи от продажби за периода април-юни в размер на 80,7 млн. лв., което е ръст от 5% спрямо същия период на миналата година. В същото време разходите по икономическите елементи се повишават с по-малко от 1% до 73,8 млн. лв. Още по темата"Спиди" отчита забавяне в темпа на приходите в Румъния„Спиди“ ще зарадва акционерите с 6% по-висок дивидент от 2017 г."Спиди" води преговори за придобиване на "Рапидо"

От началото на годината „Спиди“ АД възстановява темповете си на растеж след забавяне на ръстовете в края на 2017 г. и реализира увеличение от 12,4% на общите си неконсолидирани приходи от дейността на годишна база. През периода продължава да се развива бързо регионалният пазар с услугата Speedy Balkans, който е с главен принос за ръста от близо 36% на приходите от международни услуги спрямо предходната година на неконсолидирана база.

Основен дял заемат пратките от и до Румъния, но след успешното начало през миналата година, пратките до Гърция също нарастват с високи темпове. „Спиди“ АД придоби правата за франчайз на DPD мрежата за територията на Гърция. Дейността ще се осъществява чрез дъщерното дружество "Геопост България" чрез регистрирания в град Солун клон.

Спиди АД Последна цена: 42 лв. 0SP/0SP Актуално към 14:33/27.07.2018 г.Профил на компаниятаКоментари във форумаСледвай компанията Известяване при събитиеДобави в собствен обзорДобави в портфейл„На консолидирана база увеличението на общите приходи е значително по-ниско – с 5% на годишна база, поради реализирания спад на приходите в Румъния от 10%“, се посочва в доклада за дейността на „Спиди“ АД.

От ръководството на дружеството поясняват, че както и при последното тримесечие на 2017 г., това се дължи основно на прекратяването на договорите с клиенти, които компанията е обслужвала при незадоволителна рентабилност, включително на най-големия контрагент. В по-малка степен намалението се дължи на увеличените цени и на извършената в края на миналата година подмяна на оперативната софтуерна система на дружеството. През второто тримесечие обаче дейността в Румъния възстанови нивата от предходната година.

„Спиди“ АД е в процес на преговори за придобиването на 100% от капитала на „Рапидо Експрес енд Лоджистикс“ ООД, като сделката е предмет на одобрение от Комисията за защита на конкуренцията. Придобиването ще увеличи пазарния дял на дружеството и ще му даде възможност да засили позициите си по предоставяне на услуги на онлайн търговци. 

От началото на годината акциите на „Спиди“ АД поевтиняват с 3%. 

Източник: investor.bg