Нетната печалба на шуменското дружество „Алкомет“ АД се е понижила

Нетната печалба на шуменското дружество „Алкомет“ АД се е понижила ...

Нетната печалба на Алкомет“ се свива с 12% през 2018 г..


Нетната печалба на шуменското дружество „Алкомет“ АД се е понижила с 12% до 13,5 млн. лв. през миналата година. Това става ясно от неконсолидирания отчет на най-големия български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти за 2018 г., публикуван чрез сайта на Българска фондова борса.

Към края на миналата година нетните приходи от продажби на компанията се запазват относително стабилни, отчитайки нарастване с 1,5% до 366,7 млн. лв. Положителната разлика от промяна на валутните курсове обаче скача близо 9 пъти до 1,3 млн. лв. Разходите за дейността за 2018 г. възлизат на 353,1 млн. лв., като нарастват с 2% спрямо предходната година.

Алкомет АД Последна цена: 10.8 лв. 6AM/ALUM Актуално към 12:37/26.03.2019 г.Профил на компаниятаКоментари във форумаСледвай компанията Известяване при събитиеДобави в собствен обзорДобави в портфейлВъншният пазар е силната страна на „Алкомет“ АД, като експортът представлява 94,9% от продажбите на дружеството. Най-голям е делът на клиентите от Германия, Италия, Полша и Испания. Продажбите на тези пазари са се повишили от 335,67 млн. лв. през 2017 г. до 343,78 млн. лв. през 2018 г.

Продажбите на вътрешния пазар на шуменската компания обаче продължават да намаляват до 343,7 млн. лв. през миналата година при отчетени 335,67 млн. лв. година по-рано.

„Работи се по строежа на цеха, където ще бъде разположен новият студено-валцов стан за валцоване на ленти със съпътстващи към него съоражения“, се посочва в доклада за дейността на „Алкомет“.

След завършаването на цялостната инвестиционна програма се очаква общия обем на продукцията да нарасне с минимум 35%.

При запазване на цената на алуминия на Лондонската метална борса мениджмънтът на дружеството очаква през 2019 г. продажби за около 440 млн. лв. и нива на EBITDA от около 9%.

За последните дванадесет месеца акциите на „Алкомет“ са поевтинели с 22,3% до около 11 лв. През миналата година дружеството разпредели дивидент от 0,257833 лв.

Източник: investor.bg