Нетната печалба на „Неохим“ АД се свива с близо 52%

Нетната печалба на „Неохим“ АД се свива с близо 52% ...

Нетната печалба на Неохим се свива с близо 52% през 2017 г..


Нетната печалба на „Неохим“ АД се свива с близо 52% през 2017 г. на неконсолидирана основа до 13,5 млн. лв., става ясно от разпространения отчет на дружеството чрез Българска фондова борса. 

Приходите от дейността на производителя на органични и неорганични химически продукти за 2017 г. са 231,5 млн. лв., което е понижение с около 5% спрямо година по-рано, като данните не включват приходите от курсови разлики. Приходите от продажби на продукция са 227,6 млн. лв. спрямо 240,7 млн. лв. през 2016 г.

Относителният дял на приходите от продажба на продукция от общите приходи е 98,32% (2016 г. - 98,09%). Спрямо предходния период приходите от дейността на дружеството са намалели с 13,8 млн. лв. до 231,5 млн. лв. В структурата на приходите делът на продажбите на продукция в страната е с 3,14% по-голям спрямо продажбите извън страната. С най-голям относителен дял в приходите от продажби е продуктът амониев нитрат. Спрямо 2016 г. приходите от продажби в страната са намалели с 31,5 млн. лв., а приходите от продажби извън страната са се увеличили с 18,5 млн. лв.  Неохим АД Последна цена: 46 лв. 3NB/NEOH Актуално към 16:00/28.03.2018 г.Профил на компаниятаКоментари във форумаСледвай компанията Известяване при събитиеДобави в собствен обзорДобави в портфейл

През 2017 г. продажбите на амониев нитрат на „Неохим“ бележат спад с около 9% спрямо обема на реализираните количества през 2016 г. В сравнение с 2016 г., през която бяха реализирани 544,297 т, то за отчетната 2017 г. реализирацията на амониев нитрат достига 495,550 т. Намалението в обема на продажбите през изминалата година се дължи главно на срив в търсенето на амониев нитрат на вътрешния пазар.

„По-добрата реализация на продажбите в страните членки на ЕС през 2017 г. в сравнение с 2016 г. не компенсира намалените продажби на вътрешния пазар. Закъснелият пуск на производствените мощности след капиталния ремонт през 2017 г. повлия негативно както върху обема, така и върху ефективността на продажбите. Влияние оказа и продължаващата изключително остра ценова конкуренция на пазара на азотни торове“, поясняват в доклада си за дейността от дружеството.

През 2018 г. се очаква продажбите на амониев нитрат да бъдат увеличени в сравнение с 2017 г. и да бъде достигнат обем в размер на 570 хил. – 575 хил. тона. Преобладаваща част от продажбите на амониев нитрат ще бъде осъществена на вътрешния пазар, като очакванията са да бъдат надхвърлени нивата на реализация от предходната година с 25 - 27%.

Очаква се продажбите на международните пазари да бъдат на нивата от предходната година с традиционен пик на продажбите през второто и третото тримесечие на 2018 г. Очакваните общи постъпления от продажбите на амониев нитрат за периода ще бъдат в размер на около 216 млн. лв.

От началото на 2018 г. акциите на „Неохим“ АД поевтиняват с над 16% до средна цена от 44,87 лв. за брой.

Източник: investor.bg