Нетната печалба на „Лавена“АД се свива с близо 49% до

Нетната печалба на „Лавена“АД се свива с близо 49% до ...

Нетната печалба на „Лавена“ се свива с близо 49% през второто тримесечие.


Нетната печалба на „Лавена“АД се свива с близо 49% до 619 хил. лв. през второто тримесечие на тази година. Това става ясно от неконсолидирания отчет на дружеството, разпространен чрез сайта на Българска фондова борса.

Лавена АД Последна цена: 4 лв. 4L4/LAVEN Актуално към 14:32/27.07.2018 г.Профил на компаниятаКоментари във форумаСледвай компанията Известяване при събитиеДобави в собствен обзорДобави в портфейлКъм края на юни нетните приходи от продажби на шуменската компания възлизат на 8,3 млн. лв., което е със 7% по-малко спрямо същия период на миналата година. Разходите за дейността пък нарастват с 2% до 7,55 млн. лв.

По време на провелото се общо събрание на акционерите на „Лавена“ на 28 юни тази година беше взето решение за увеличаване на капитала на дружеството със собствени средства за сметка на натрупани резерви от минали години. Размерът на капитала преди увеличението е 319 981 лв., а стойността на увеличението е 7 999 525 лв.

Увеличението на капитала се извършва чрез издаване на нови акции от съществуващата емисия, като новите акции ще бъдат 7 999 525 – обикновени, поименни, безналични, с право на глас.

След увеличението капиталът на „Лавена“ АД ще бъде в размер на 8 319 506 лв., разпределен в 8 319 506 акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

От началото на годината акциите на „Лавена“ АД поевтиняват с 96%, като последната цена, на която е сключена сделка с книжата на дружествата е 4 лв. за брой. 

Източник: investor.bg