Нетната печалба на „Газпром“ по международните стандарти за финансова отчетност,

Нетната печалба на „Газпром“ по международните стандарти за финансова отчетност, ...

Нетната печалба на Газпром е спаднала с 24,9%, увеличава се и сумата по дълга.Нетната печалба на „Газпром“ по международните стандарти за финансова отчетност, отнасяща се до акционерите на компанията за 2017 г. е спаднала с 24,9 % в сравнение с предишната година и съставлява 714,3 млрд. рубли, се казва в съобщение на компанията. Приходите от продажби съставляват 6,546 трлн. Рубли, увеличавайки се със 7,1 % в годишно изражение.

Нетният дълг на „Газпром“ за 2017 г. е нараснал с 24 % към 31 декември 2017 г. и съставлява 2,398 трилиона рубли, се казва още в отчета на компанията по международните стандарти за финансов отчет.

„Чистата сума на дълга се е увеличил с 464,616 млрд. рубли, или с 24 %, от 1,933 трилиона рубли към 31 декември 2016 г. до 2,398 трилиона рубли към 31 декември 2017 г. Ръстът по това е свързан с увеличението на сумата по дългосрочните кредити и заеми“, се казва в съобщението, цитирано от руски агенции.

Източник: 3e-news.net