Нетната печалба на фармацевтичната компания „Софарма“ скочи с 9,2% до

Нетната печалба на фармацевтичната компания „Софарма“ скочи с 9,2% до ...

Нетната печалба на Софарма“ за първото полугодие скочи с 9,2%.


Нетната печалба на фармацевтичната компания „Софарма“ скочи с 9,2% до 22,6 млн. лв. през първата половина на 2019 г. Това става ясно от консолидирания отчет на дружеството, публикуван чрез сайта на Българска фондова борса.

Софарма АД Последна цена: 3.26 лв. 3JR/SFARM Актуално към 16:13/29.08.2019 г.Профил на компаниятаКоментари във форумаСледвай компанията Известяване при събитиеДобави в собствен обзорДобави в портфейлЗа периода януари – юни нетните приходи от продажби на „Софарма“ достигат малко над 618 млн. лв., което е ръст със 7,5% спрямо същия период на миналата година. Разходите по икономическите елементи се повишават със 7,7% до 590,2 млн. лв.

Разходите за персонал, които са с дял от 11% от общите разходи, нарастват с 3,6 млн. лв. или с 6%, достигайки 63,5
млн. лв. през първо полугодие 2019 г. спрямо отчетените 59,9 млн. лв. през първата половина на миналата година. 

Приносът на продажбите в България към консолидираните приходи от продажби през първо полугодие 2019 г. възлиза на 66%, като те се увеличават с 8% спрямо първата половина на 2018 г. „Софарма“ АД заема 3% от общия обем на българския фармацевтичен пазар в стойност и 10% от продажбите в натурално изражение.

За последните дванадесет месеца акциите на „Софарма“ поевтиняват с 18,5% до цена на отваряне в днешната сесия от 3,260 лв. Изплатен е и брутен дивидент от 0,05 лв. на акция през есента на 2018 г. 

Източник: investor.bg