Нетната печалба (коригирана за еднократни ефекти) на УниКредит достигна 2.2

Нетната печалба (коригирана за еднократни ефекти) на УниКредит достигна 2.2 ...

2,2 млрд. евро достигна нетната печалба на УниКредит.


Нетната печалба (коригирана за еднократни ефекти) на УниКредит достигна 2.2 млрд. евро (1.0 млрд. евро за второто тримесечие), отчете финансовата институция днес. Принос за отличния общ финансов резултат имат всички бизнес дивизии като се запазва тенденцията двигател на растежа да е регионът на Централна и Източна Европа се представя много силно и е двигател на растежа. Нетната оперативна печалба на региона нараства с 5.5% на годишна база и възлиза на 1.2 млрд. евро (596 млн. евро за второто тримесечие, +6.5% на годишна база).

Резултатите за второто тримесечие на 2019 потвърждават целите на Transform 2019 и са в основата на новия стратегически план на УниКредит 2020-2023, който ще бъде представен през декември, в Деня на капиталовите пазари. По-конкретно, постиженията за второто тримесемие са:
Разходите намаляват с 4.4% на годишна база и достигат 2.5 млрд. евро  Цената на риска (CoR) е на ниво от 60 базисни точки Необслужваните брутни експозиции (извън основната дейност) са 15.7 млрд. евро, -5.8 млрд. евро на годишна базаАдекватността на основния капитал (CET1) e 12.08% и включва +24 бт от продажбата на Fineco и -40 бт от регулаторни изисквания.Буферът спрямо максимално допустимото разпределяне на печалбата e 201 базисни точки.
Дори и в условия на затруднена макроикономическа обстановка, Групата отново постигна стабилни финансови резултати през първата половина на 2019 г. , коментира главният изпълнителен директор на УниКредит Жан Пиер Мустие:

През второто тримесечие имахме предимството на гъвкава търговска динамика и нетни положителни извънредни ефекти. Нетната печалба е 1.9 млрд. евро за тримесечието (+81% на годишна база). След корекции за еднократни ефекти, нетната печалба възлиза на 1 млрд. евро (+0.4% на годишна база). Корекциите включват както положителни, така и отрицателни ефекти, свързани с редица стратегически решения, като продажбата на Fineco и Ocean Breeze, уточнява той.

"Потвърждаваме целите си за 2019 година, включително възвръщаемост на капитала (RoTE) над 9% и коригирана нетна печалба от 4.7 млрд. евро, от която 30% ще бъдат разпределени като дивидент. Transform 2019 върви по план и дори изпреварваме изпълнението на поставените цели.", заявява Мустие.

Предвид настоящата среда на трайно ниски лихвени нива, банковата институция коригира прогнозата за приходи през 2019 г. от 19 млрд. евро на 18.7 млрд. евро. Брутните необслужвани експозиции (извън основната дейност) са сериозно редуцирани и ще бъдат около 10.0 млрд. евро към края на годината, тоест, доста под  първоначалната цел за Transform 2019, става ясно още от коментара на главния изпълнителен директор на УниКредит.

 

Източник: manager.bg