Ще ви покажем един тест, който притежава изумителни

    Ще ви покажем един тест, който притежава изумителни ...

Изключителен тест, който чете мисли.

    Ще ви покажем един тест, който притежава изумителни гадателски умения. Пригответе си лист и химикал и следвайте следните стъпки:   Намислете си число между 1 и 10. Съберете го със същото число. Към полученото число прибавете 10. Разделете получения резултат на две. От крайния резултат извадете числото, което си намислихте отначало ( точка 1).   Числото, което получихте отговаря на буква от азбуката. Намислете си държава в Европа, която започва с тази буква ( например ако числото е 2, буквата е Б, може да намислите България).   След това си намислете животно със следващата буква, т.е. ако полученото число е 2 и буквата Б, трябва да си намислите животно с В.   Накрая си намислете цвят със следващата буква, т.е. ако животното започва с В, то цвета трябва да започва с Г.   И сега ВНИМАНИЕ!   Накъде с тези жълти елени в Дания? ;)

Източник: bradva.bg