На днешния ден се навършват 70 години от приемането на

  На днешния ден се навършват 70 години от приемането на ...

Днес се навършват 70 години от приемането на Женевските конвенции.


 

На днешния ден се навършват 70 години от приемането на Женевските конвенции, които регламентират правната закрила на лицата по време на конфликт (ранените и болните на бойното поле, военнопленниците, цивилните лица и обекти по време на въоръжен конфликт) и образуват основата на международното хуманитарно право (МХП).

Приети на 12 август 1949 г., непосредствено след края на Втората световна война, те са сред малкото международни договори, които са всеобщо ратифицирани и отразяват универсалните ценности на етичното поведение във време на въоръжен конфликт.

България е ратифицирала Женевските конвенции и последователно спазва ангажиментите си по тях. През февруари 2019 г. с Постановление на МС в България бе създаден и Национален комитет по международно хуманитарно право, който да подпомага държавните институции при прилагането на нормите на МХП и в изпълнението на Конвенции. Българският червен кръст е основен партньор на държавата в тази област.

В съвременните конфликти се наблюдава тревожна тенденция. Бойните действия се водят в населени райони, застрашавайки в много голяма степен живота на цивилното население и унищожавайки критична инфраструктура. Често е затруднено осигуряването на достъп до нуждаещите се, застрашена е безопасността на хуманитарния персонал.

Източник: econ.bg