Най-значимото събитие в сферата на биотехнологиите в България – BIOTECH

Най-значимото събитие в сферата на биотехнологиите в България – BIOTECH ...

България е част от проект за събиране на 1 милион човешки генома.


Най-значимото събитие в сферата на биотехнологиите в България – BIOTECH ATELIER, се проведе за втора поредна година в София. Лектори на форума в „София Тех Парк” бяха 48 водещи експерти от цял свят – предприемачи, бизнеслидери, визионери, футуристи, инвеститори, професионалисти и експерти, работещи в областта на биотехнологиите и информационните технологии.

„На фокус в тазгодишното издание бяха клетъчните и генните терапии или така наречените „авангардни терапии”, с които медицината започва да излекува, а не само да лекува болести. Това са не просто лекарства, а цели комплекси технологии, включващи и трансплантационни техники. Проблемът е, че е затруднен достъпът на пациентите до тези иновативни терапии”, обясни д-р Борислав Борисов – един от идеолозите и организаторите на BIOTECH ATELIER 2.0. „Трябва да се намери решение тези иновативни терапии да бъдат достъпни, тъй като са без алтернатива и не могат да бъдат заменени от конвенционалните такива. Това е ново поколение, това е нов свят медицина!“ допълни д-р Борисов.

На форума бе представен и проектът MEGA (Million European Genome Alliance), който е фокусиран върху събирането на един милион генома в рамките на Европейския съюз до 2022 г. Целта е да се осигури достъп и обмяна на генетични данни в мащабна платформа, чрез която да се откриват клинично значими изменения на гените. Датският експерт Боги Елиесен от Копенхагския институт по прогностични проучвания обясни: „България е част в този проект с още 21 европейски страни. Той цели да се създаде във всяка държава база геномни данни. Чрез сътрудничеството и партньорство между всички страни общата база данни ще помогне за превенцията и лечението на много социалнозначими заболявания. В момента България все още не разполага със своя база от геномни данни, докато в Англия има такава, изградена на базата на геномна информация от 100 000 души. Дания, Финландия, Шотландия и Франция също имат голям напредък. В момента организации в Европа работят по трансгранични клинични изследвания чрез тази база от геномни данни”. На BIOTECH ATELIER се обсъди също как България да използва това познание и опит за превенцията и ранната диагностика на редица заболявания.

Огромен интерес предизвикаха и други две теми: ролята на изкуствения интелект и на съвременните технологии в медицината.

Горещо дискутирана бе темата за съвременното партньорство между индустрията, академичните среди, пациентите и държавните институции. Наложи се идеята за „предконкурентно сътрудничество” – нов модел, при който не всеки да действа в своя коридор, а да се съберат различните заинтересовани страни и да потърсят заедно общо решение, включително и финансиране, което ще спести загуба на много време и средства. Тайната на успеха в съвременните биотехнологии се крие в изместване на фокуса от конкуренция към колаборация и сътрудничество и към прилагане на мултидисциплинарен подход, обясняват организаторите. Бяха представени примери за имплементиране на съвременните технологии в здравеопазването, наблягайки на факта, че дигитализацията и изкуственият интелект не целят изместване на човека и неговия разум, а допълването и подпомагането му.

Относно очакванията и бъдещите ползи от този голям международен форум, д-р Борисов заяви: „Създадоха се стабилни контакти между различните участници и се обсъждат конкретни инициативи. Затова се надявам на следващия форум догодина да покажем конкретни резултати и успешни примери”.

Планът е BIOTECH ATELIER през 2020 г. да се проведе в два последователни дни – 24 и 25 септември, с още по-мащабна и впечатляваща програма и с още повече експерти в областта на биотехнологиите.

Източник: investor.bg