Най-новият доклад на Европейския съвет за външна политика (ECFR) показва,

Най-новият доклад на Европейския съвет за външна политика (ECFR) показва, ...

Нов доклад на ЕС за външна политика: Европейците искат силна европейска политика.


Най-новият доклад на Европейския съвет за външна политика (ECFR) показва, че европейците все повече подкрепят ефективна и последователна външна политика на ЕС. Изследването, озаглавено "Дайте на хората това, което искат: масово търсене на силна европейска външна политика" е написано въз основа на интервюта с 60 000 души в 14 държави-членки на ЕС.

Европейците искат ЕС да се превърне в силен, независим, неконфронтационен участник, който е достатъчно мощен, за да избегне заемането на страна или да се оставя на волята на външни сили. В потенциални конфликти между САЩ и Русия, мнозинството от избирателите в почти всяка страна биха предпочели ЕС да остане неутрален.

Разпространеното мнение, което се споделя и от много политици, че нарастването на националистическите настроения в избирателите, ще доведе по-голяма нетърпимост към колективната външна политика на ЕС, се оказва остаряло. Според анкетите на ЕСВП избирателите в държавите-членки възприемат идеята за "стратегически суверенитет" - т.е. централизиране на властта в ключови области, ако ЕС може да се покаже компетентен и ефективен.

Обществеността подкрепя идеята ЕС да се превърне в сплотяващ глобален актьор. Въпреки това различията между европейците и избраните от тях правителства нарастват по въпроси като търговията, бъдещите отношения на Европа със САЩ и присъединяването на Западните Балкани към ЕС. При такава разлика в мненията съществува риск гласоподавателите да оттеглят подкрепата си за общоевропейски мерки, която показаха на скорошните избори за Европейски парламент и национални избори.

Европейците приемат хладно идеята за разширяване на ЕС, като гласоподавателите в страни като Австрия (44%), Дания (37%), Франция (42%), Германия (46%) и Холандия (40%), са враждебно настроени към присъединяването на страните от Западните Балкани към ЕС. Само в Румъния, Полша и Испания има подкрепа от над 30% от обществеността за всички тези страни да получат присъединяване.

Европейците искат да видят действия насочени към климатичните промени и миграцията. Повече от половината от обществеността във всяка анкетирана страна - освен Холандия, смята, че изменението на климата трябва да бъде поставено като приоритет пред повечето други въпроси. Междувременно европейските избиратели подкрепят по-усърдните усилия за охрана на външните граници на ЕС, а поне половината от избирателите във всяка държава-членка подкрепят увеличаването на икономическата помощ на развиващите се страни за предотвратяване на миграцията. Освен това европейците са съгласни, че конфликтът е основен двигател на миграционните проблеми на континента - гласоподаватели от 12 от 14-те анкетирани държави са на мнение, че ЕС трябваше да направи повече за справяне с кризата в Сирия от 2014 г.

По отношение на Русия над половината европейски избиратели във всяка страна разглеждат настоящата политика на ЕС в областта на санкциите като обосновано "балансирана" или недостатъчна - изключение правят Австрия, Гърция, Словакия. Подкрепата за по-строга политика е най-силна в Полша (55%) и най-слаба в Словакия (19%).

Източник: dir.bg