Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) поиска законови промени,

Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) поиска законови промени, ...

Общините искат кметски наместници в населените места под 350 жители.


Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) поиска законови промени, с които да се регламентира назначаването на кметски наместници в местата под 350 жители, съобщиха от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, предаде БТА.Още по тематаБСП предлага да се намали прага за организиране на местен вот и избор на кметЦИК прие хронограмата за предстоящите местни избориМестните избори ще се проведат на 27 октомври

Според предложението, направено по време на заседание на комисията, уреждането на правния статут на кметствата, в които няма да се провеждат избори за кметове, може да стане с промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Нормативната промяна трябва да позволи на общинските съвети да назначават кметски наместници в местата, където не са проведени избори.

Депутатите са заявили принципна подкрепа за предложеното решение.

Председателят на Kомисията по регионална политика, благоустpойство и местно самоуправление Искрен Веселинов е предложил народните представители да обсъдят промените в рамките на политическата сила, която представляват и в най-кратък срок да оформят общ законопроект.

По данни на Централната избирателна комисия за тази година местни избори няма да се проведат в 1222 кметства в страната, защото липсва население под установените разпоредби на Закона за административно-териториалното устройство на България (ЗАTУРБ) за минимум от 350 души.

В същото време, в тези населени места няма да могат да бъдат назначени и кметски наместници, посочват от комисията.

Източник: investor.bg