Националният съвет за тристранно сътрудничество(НСТС) проведе извънредно онлайн заседание, на

Националният съвет за тристранно сътрудничество(НСТС) проведе извънредно онлайн заседание, на ...

Тристранката прие: По мярката 60 на 40 ще може да се кандидатства до 30 юни.

Националният съвет за тристранно сътрудничество(НСТС) проведе извънредно онлайн заседание, на което реши да се удължи до 30 юни периодът, през който работодателите могат да кандидатстват за изплащане на компенсации за запазване на заетостта на работниците и служителите си след отмяната на извънредното положение и обявяването на извънредната епидемична обстановка в страната. Това решиха социалните партньори, които обсъдиха проект за промени в постановлението за държавната помощ, добило известност като схемата 60/40.
Компенсациите ще се изплащат за целия период или за част от периода от 13 март до 30 юни, но за не по-дълъг от три месеца срок.
В 11-ия пореден списък с одобрените работодатели по схемата за подпомагане 60 на 40, публикуван на сайта на Националния осигурителен институт, са общо 1020 дружества от различни сфери на дейност. Футболни и спортни клубове, както и Рилският манастир и Малък градски театър "Зад канала", са сред получателите на държавна помощ за запазване на заетостта.
До момента са преведени компенсации за общо 38 милиона лева за 6500 компании. Целта е да бъде запазена заетостта на близо 100 хиляди души. 
На заседанието, което беше свикано от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова, социалните партньори, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България(АИКБ), подкрепиха проекта на ПМС за изменение на Постановление № 55, известен като мярката 60/40.
Работодателите, получили компенсации по постановлението, следва да изплащат на работниците и служителите трудово възнаграждение в размер не по-малък от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г.
Финансовото обезпечаване на мярката е осигурено от фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване.
Членовете на НСТС обсъдиха също така предложения на социалните партньори за секторни мерки за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията COVID-19.
Постъпилите писмени становища и предложения на социалните партньори са публикувани на електронната страница на НСТС в Портала за консултативни съвети на Министерския съвет / https://saveti.government.bg/web/cc_13/1 /.
Вижте още:
От 1 юли по схемата 60/40 ще могат да се наемат и безработни

Източник: actualno.com