Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход

Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход ...

Средният осигурителен доход е 873,75 лева.


Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец август 2018 г. е 873,75 лв.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.09.2017 г. до 31.08.2018 г. е 867,37 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец септември 2018 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Източник: novinite.bg