Национална кръгла маса в Свищов събра най-изявените специалисти у нас

Национална кръгла маса в Свищов събра най-изявените специалисти у нас ...

Кръгла маса събра най-изявените специалисти в застраховането.


Национална кръгла маса в Свищов събра най-изявените специалисти у нас в областта на застраховането. Стопанската академия „Димитър Ценов” отбеляза 80 години академично преподаване на специалността „Застраховане и социално дело”.

Свищов

Свищовската академия е доайен сред академичните центрове в преподаването на специалността, която е включена в учебния план през 1938г. Експертите определиха академията като "мека на българското застраховане".
доц. д-р Румен Ерусалимов – ръководител на Катедра „Застраховане и социално дело”: Аз мога с гордост да кажа, че няма застрахователно дружество в България, няма пенсионно-осигурително дружество в България, няма институция като НОИ, НЗОК или пък Национална агенция за приходите, в които да не работи поне един възпитаник на специалност "Застраховане и социално дело".
Сред водещите теми бе връзката на науката с практиката и предизвикателствата на съвременния свят.

Светла Несторова – председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи: Аз мисля, че българските застрахователи работят в изключително тежки условия и се справят изключително добре.Това индустрията да продължи да работи силно зависи от това да имаме стабилни институции, които създават рамката на пазара по един прозрачен начин.Костадин Пеев – председател на Асоциацията на застрахователните брокери: Сътресенията е трудно да бъдат предвидени към сегашния момент особено когато са произведени от чужда държава и от чужд застраховател, работещи в нашата държава, но вероятно имаше възможност това да стане малко по-рано чрез информация, която да достигне не само до застрахователите и застрахователните посредници, но и до потребителите на застрахователни услуги.
Особено предизвикателство са проблемите в здравното осигуряване.

проф. д-р ик.н. Нено Павлов – зам.-председател на Икономическия и социален съвет на Република България: Поради многото политически грешки, които бяха направени и много неправилни политически решения взети – виждате, че събираемостта на осигурителните вноски за здраве е много ниска. Да се престане с тези постоянни промени в законодателството.
Допълнителното пенсионно осигурявано също бе сред главните теми на кръглата маса.
д-р ик.н. Никола Абаджиев – председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване: От универсалните пенсионни фондове се осигуряват повече от 3 милиона души. Заедно с това задача на този закон, допълнен с тази част на кодекса на труда, е тези 14 милиарда лева, които се намират в индивидуалните партиди на осигурените лица, да бъдат получени по най-справедливия начин и да бъдат защитени интересите на осигурените лица.
Традиционната кръгла маса в Стопанската академия в Свищов, посветена на специалността „Застраховане и социално дело”, се организира за 20-та поредна година.

Източник: bnt.bg