National Geographic поставя началото на кампанията Планета или пластмаса? и

National Geographic поставя началото на кампанията Планета или пластмаса? и ...

Планета или пластмаса?.


National Geographic поставя началото на кампанията "Планета или пластмаса?" и в България. Целта на инициативата е да разгласява за проблема, да образова за възможните решения и да подтиква към лична съпричастност.

Съмишлениците на National Geographic ще могат да дадат публично обещание в социалните мрежи и с конкретни действия да допринесат за ограничаването на замърсяването.

Намаляването на пластмасовите отпадъци би имало особено значим ефект за обитателите на океаните, тъй като ще доведе до подобряване на здравословното състояние на милиони видове, засегнати пряко от прекомерното замърсяване на водните басейни. Също така ще допринесе за цялостното подобряване на състоянието на световната екосистема.

Източник: dir.bg