Напълно според очакванията на пазара Европейската централна банка (ЕЦБ) запази

Напълно според очакванията на пазара Европейската централна банка (ЕЦБ) запази ...

ЕЦБ запази лихвите без промяна и обяви край на програмата за обратни изкупувания.


Напълно според очакванията на пазара Европейската централна банка (ЕЦБ) запази лихвите в еврозоната без промяна и обяви, че програмата за обратни изкупувания ще продължи до края на годината. Това става ясно от съобщение на ЕЦБ след проведеното днес изнесено заседание на банката в Рига. 

"Управителният съвет на ЕЦБ извърши внимателен преглед на напредъка към устойчиво коригиране на трянда на инфлацията, отчитайки най-новите макроикономически прогнози на експертите на Евросистемата, показателите за натиск върху цените и заплатите и несигурността около перспективите за инфлацията", се казва в съобщението на институцията. Още по тематаМарио Драги пази в тайна следващия си ход за лихвитеЕЦБ навършва 20 години в очакване на немислимото - германец да оглави банкатаВилерой: ЕЦБ ще вдигне лихвите няколко тримесечия след края на количествената програма

Управителният съвет ще продължи да прави нетни покупки по програмата за изкупуване на активи с текущ месечен темп от 30 млрд. евро до края на септември 2018 г. Управителният съвет очаква, че след септември 2018 г., при условие че постъпващите данни потвърдят средносрочните предвиждания за инфлацията, месечният темп на нетните покупки на активи ще бъде намален на 15 млрд. евро до края на декември 2018 г. и тогава нетните покупки да приключат.

Управителният съвет възнамерява да поддържа политиката си да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, в продължителен период от време след края на нетните покупки на активи, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

Управителният съвет реши, че лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение ще останат непроменени съответно на 0,00%, 0,25% и -0,40%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да останат на сегашните си равнища поне до лятото на 2019 г. и във всички случаи толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира, че развитието на инфлацията остава в съответствие с настоящите очаквания.

Днешните решенияна ЕЦБ запазват сегашната значителна степен на нерестриктивност на паричната политика, която ще осигури по-нататъшното устойчиво доближаване на инфлацията към равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.

Малко след обявяване на решението еврото поевтиня спрямо долара с 0,56% до 1,1725 долара.

Още от началото на юни стана ясно, че Европейската централна банка ще обсъди по време на срещата си дали да прекрати покупките на облигации по-късно през тази година, подготвяйки инвеститорите за по-нататъшно намаляване на стимулите. 

След възобновяването на растежа с безпрецедентната сума за изкупуване на облигации на стойност 2,55 трил. евро, банкерите от ЕЦБ се очакваше да решат кога да прекратят покупките, тъй като заплахата от дефлация отдавна е изчезнала, а регионът се радва на най-добрия си ръст от повече от десетилетие насам.

Докато банкерите като цяло бяха съгласни, че покупките на активи трябва да приключат тази година, то управителят на ЕЦБ Марио Драги избягваше официалната дискусия по темата, търсейки повече доказателства, че ръстът на инфлацията е устойчив.

Анкетираните преди днешната среща от Bloomberg икономисти прогнозираха, че ЕЦБ ще повиши депозитната лихва през второто тримесечие на 2019 г., а основният лихвен процент на рефинансиране - през третото тримесечие. Управителят на Бундесбанк Йенс Вайдман и управителят на централната банка на Франция Франсоа Вилерой дьо Гало наскоро заявиха, че това са реалистични срокове.

По-късно във фокуса на пазарите ще са насоките, които ще даде управителят на ЕЦБ Марио Драги за следващото развитие на икономиката и съответно на паричната политика.

Източник: investor.bg