Намаляване на бюрокрацията, разработване на план за икономическо възстановяване, финансова

Намаляване на бюрокрацията, разработване на план за икономическо възстановяване, финансова ...

И при коронавируса германските инвеститори желаят най-вече намаляване на бюрокрацията.Намаляване на бюрокрацията, разработване на план за икономическо възстановяване, финансова помощ и данъчни облекчения - това са мерките, които германските инвеститори в България очакват от правителството в разгара на кризата с разпространението на коронавируса.

Блицанкета на Германо-българската индустриално-търговска камара сред нейните членове, показа, че една трета от фирмите планират да пуснат служителите си в принудителен отпуск, всеки пети планира съкращения, а 18% ще свият производството.

Под 8% от анкетираните са отговорили, че коронавирусът не оказва влияние на работата им в България. Всеки пети мениджър изпитва несигурност за бъдещето на бизнеса или инвестициите си. Голяма част от участниците претърпяват загуби, поради анулирането на бизнес инициативи, делови срещи, панаири и събития (17.78%). Недостигът на ликвидност
(12.89%), спадът на търсенето на собствените продукти (14.67%), отсъствието на служители поради болест (12.44%), промяната на веригите за доставки (11.56%), както и ограничаването на пътуванията (9.78%) са другите пречки, изтъквани от предприемачите.

По-голямата част от участниците (30,77%) очакват значителен спад на своите продажби/приходи през 2020 г. в резултат на коронавируса. 23.08% от анкетираните заявяват, че все още не могат да преценят ситуацията и съответно последиците.

Мерките, които държавата трябва да предприеме, според участвалите в анкетата са: намаляване на бюрокрацията и опростяване на процесите (21.70%), създаване на план за икономическо възстановяване (20.85%), предоставяне на финансови помощни средства (16.60%), както и на данъчни облекчения (18.30%), повече конкретизация за мерките в сферата на бизнеса (15.32%), държавна помощ за експортно застраховане (2.98%), отваряне на зелени коридори за износ и внос, намаляване на ДДС и на цените на горивата и прилагане на повече мерки за МСП (3.40%).
.
Представителите на компаниите заявяват, че се нуждаят от повече информация от правителството за възстановяването на заплатите, за мерките при форсмажорни обстоятелства, очакват конкретна подкрепа включително и за това как да се справят с вече заразени служители. Бизнесът настоява и за повече прозрачност при разпределянето на финансовите ресурси от ЕС

От своя страна шефовете на компаниите изразяват готовност да подкрепят изпълнителната власт - 30% са готови да разработят конкретни мерки за справяне със ситуацията и да ги предоставят на компетентните органи, всяка пета е съгласна да дари от своето производство и услуги, а всяка десета - да поеме социален патронаж на най-силно засегнатите социални групи или да подпомогне Националния оперативен щаб с необходимите ресурси. Други са готови да предоставят предпазни средства (8.75%) или финансова помощ (2.50%). За 18.75 % от анкетираните, запазването на работни места, даренията и заплащането на данъци и такси, са основната помощ, която могат да предоставят на правителството.

Проучването е проведено между 20 и 23 март сред 75 компании от секторите "Услуги, финанси и консултиране" (15%), "Транспорт и логистика" (10%), "ИТ и софтуер" (14%), "Машиностроене" (10%), "Търговия на едро и дребно"
(15%), "Производство на електорника" и "Аутомотив" (8%), "Mедицинска апаратура и фармацевтични услуги" (9%), "Текстилна индустрия" (8%), "Производство и преработка на метали" (3%) и други (8%).

Източник: dnevnik.bg