Нагреваемите тютюневи изделия за IQOS са третата най-продавана марка тютюневи

Нагреваемите тютюневи изделия за IQOS са третата най-продавана марка тютюневи ...

Близо 14 млн. пушачи в света са минали на IQOS.


Нагреваемите тютюневи изделия за IQOS са третата най-продавана марка тютюневи изделия на пазарите, където се предлага бездимното устройство. Техният глобален пазарен дял е достигнал 5.5% в края на 2019 г., показва финансовият отчет https://philipmorrisinternational.gcs-web.com/static-files/ff615399-bffc-43dc-8a0d-3c774ca2b63a    на "Филип Морис Интернешънъл" (ФМИ) за миналата година.

13.6 млн. пълнолетни пушачи по света вече са преминали на устройството IQOS, а 9.7 млн. от тях са преминали изцяло към бездимната алтернатива, която се предлага на 52 пазара в света.

През 2019 г. обемите на продажби на ФМИ на нагреваемите тютюневи изделия нарастват до 44.2% в световен мащаб, докато обемите на доставките на цигари спадат с 4.5%, Плановете на концерта са да увеличи обема на продаж

Източник: mediapool.bg