Над 575 броя сделки са били сключени към 17:00 ч.

Над 575 броя сделки са били сключени към 17:00 ч. ...

Четири пъти повече сделки от средното сключени в Деня за акции на БФБ-София.


Над 575 броя сделки са били сключени към 17:00 ч. в “Деня за акции“, което е около четири пъти повече от средното на ден за последния месец, според организаторите на инициативата Българска фондова борса-София и Централен депозитар.

16 инвестиционни посредници подкрепят инициативата. Физическите лица търгуват днес без такси и комисионни към Борсата, Централен депозитар и инвестиционните посредници участващи в „Деня за акции“.

„Денят за акции“ предизвика очакван интерес и резултатите от него са много добри. Вярваме, че чрез такива инициативи се подобрява инвестиционната култура и знанието за капиталовите инструменти в страната ни, и ще продължим да работим активно в тази насока.“, каза Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ-София.

Източник: manager.bg