Над 3 млрд. лева или близо 84% от финансовия ресурс

Над 3 млрд. лева или близо 84% от финансовия ресурс ...

Договорени са над 3 млрд. лева по програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“.Над 3 млрд. лева или близо 84% от финансовия ресурс по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. е договорен. Това заяви ръководителят на управляващия орган на програмата Галина Василева по време на заседание в Русе.

"33% от бюджета на програмата е разплатен. Програмата се намира в решителен етап, в който е необходима реална преценка за сроковете на изпълнение и завършване на големите проекти. „Настоящата година поставя предизвикателство за осигуряване на по-динамично и ускорено изпълнение на проектите, за да се гарантира тяхното максимално ефективно реализиране“ отбеляза Василева. 

Вече е в процес на разработване вариант на бъдещата програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. Проектите, които ще попаднат в обхвата на новата програма, ще бъдат определени въз основа на цялостен анализ и оценка на тяхната готовност и на приноса им за развитие на транспортната инфраструктура на страната.

Към момента е изцяло завършено изпълнението на 24 км нова магистрална отсечка от АМ „Струма” между Кресна и Сандански, както и на рехабилитацията на 28 км железен път в участъците „Стралджа-Церковски“ и „Скутаре-Белозем“ по протежение на жп линията „Пловдив – Бургас“. Също така е напълно изградено метро депо „Земляне“, което ще обслужва приоритетно новата линия на софийското метро. В експлоатация са въведени и четири пътни надлеза за безконфликтно преминаване на две нива по жп линията „Септември-Пловдив“, което свежда до минимум  риска от инциденти при пресичането на железопътния и автомобилния транспорт.

 

 

Източник: banker.bg