На утрешното редовно заседание се очаква правителството да определи нов

На утрешното редовно заседание се очаква правителството да определи нов ...

Oчаква се МС да определи утре нов размер на социалната пенсия за старост.


На утрешното редовно заседание се очаква правителството да определи нов размер на социалната пенсия за старост, съобщи правителствената пресслужба.

Министерският съвет ще одобри годишен отчет за дейността на Държавния фонд "Земеделие" и на Разплащателната агенция за 2018 г., ще приеме годишен Доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в България за 2018 г., както и отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Кабинетът ще одобри допълнителни разходи/ трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища.

Министрите ще приемат Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители и промени в Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване.

Източник: novini.bg