На фона на нисколихвена среда по кредити и отрицателни лихви

На фона на нисколихвена среда по кредити и отрицателни лихви ...

БАКБ изпреварва пазара с ръст на активите, нетната печалба се увеличава с 21% за година.


На фона на нисколихвена среда по кредити и отрицателни лихви на междубанковия пазар и по свръх резервите в БНБ, през изминалото тримесечие БАКБ АД продължи да отчита устойчив ръст на проходите от лихви. Това е вследствие на увеличение на кредитния портфейл, съобщиха от банката.

Нетния лихвен приход расте с 16% спрямо първото тримесечие на 2017 г. Допълнителен принос за добрите резултати има постигнатия спад на цената на финансиране при увеличение на депозитната база.

Ръста на броя на клиентите и техните трансакции водят и до увеличаване на нетните приходи от такси и комисионни на банката със 17 %.

Кредитният портфейл на БАКБ продължава тенденцията си на разширяване с основен двигател диверсифицирано кредитиране на корпоративни /МСП клиенти. Увеличението от 15% за едногодишен период значително превишава средния ръст на банковия пазар в страната - 7.4 %.

Привлечените средства растат основно в частта на депозити на граждани с 14% на Нетната печалба на БАКБ е с 21% повече, спрямо същото тримесечие на 2017г. За ръста на печалбата на банката влияние оказва и поддържане на оперативните разходи въпреки значителното разрастване на броя на клиентите и техните транзакциите.

Положителната динамика се запазва и при капиталовата позиция на банката – с ръст от 6% спрямо същото тримесечие на 2017 г. Това е сериозна предпоставка за запазване на тенденцията за растеж на БАКБ и разширяване на кредитния и портфейл, при запазване на показателите й за стабилност и устойчивост. /БГНЕС

Източник: bgnes.com