На 2 юни – Денят на Ботев, стартира приемът след

На 2 юни – Денят на Ботев, стартира приемът след ...

На 2 юни стартира приемът след първи и четвърти клас в ОУ“Христо Ботев“ във Варна.

На 2 юни – Денят на Ботев, стартира приемът след първи и четвърти клас в ОУ“Христо Ботев“ в Аспарухово.
С изцяло обновена база за децата, които за първи път ще чуят училищният звънец, училището приветства своите нови възпитаници. Първокласно начало за първолаците, с чисто нови мебели и единични чинове.
През 2019 г. е извършен цялостен ремонт на материално- техническата база. Електрическата инсталация е подменена изцяло, монтирано е ново LED осветление, изградена е пожароизвестителна система, монтирани са нови радиатори за отопление.
За сигурността на учениците, училището е снабдено с чисто нова техника за видеонаблюдение. Оформени са нови помещения за занимания по интереси и помещение за хранене на учащите.
Изградена е WiFi мрежа и е закупена компютърна техника, като така учебното заведение предлага на своите възпитаници иновативна среда за развитие придобиване на знания в света на технологиите.

Освен новата и сигурна среда, ОУ“Христо Ботев“ разполага с изключително квалифициран екип от специалисти и педагози, доказали се неведнъж с своята сфера. Млад и експертен набор от специализирани кадри за деца със специални образователни потребности – екип от психолог и логопед, както и ресурсен учител, доказали работата си с блестящи резултати.
През изминалата учебна година, ученици от основното училище, премериха знания на международна олимпиада по математика, от която отнесоха няколко медала.

ОУ“Христо Ботев“ в Аспарухово е училище с богата история, иновативно и модерно настояще и блестящо бъдеще.

ОУ „Христо Ботев” гр.Варна се създава в началото на ХХ век. Намира се в две частни къщи, а за прогимназиалните класове учениците са пътували пеш до града през понтонен мост. През 1927г. се построява училище „Христо Ботев”. Сградата е едноетажна, във формата на буквата „Г”. с шест класни стаи. Главен учител е Иван Калайджиев, който именува и отстоява ботевското име на училището. Започва борба с неграмотността-курсове за ограмотяване на работници и войници. Първи директор е Христо Петров. По време на втората световна война училището е освободено за квартируване на немски войници. През 1955 – 56г. е изграден втори етаж и дясно крило. През 1957 – 58г. прераства в средно училище с 1200 ученика от 1 до 12 клас. Това е първото средно училище в района.
В историческото си развитие то освен, че е образовало, но е и изграждало достойни личности.

По време на изолацията заради пандемията с Covid-19, училището показа завидна организация на учебния процес в онлайн обучението.
ОУ „Христо Ботев“ кандидатства за включване в списъка на иновативните училища за 2019/2020 година.

Геновева Михайлова


През 2019 г. с цел подобряване на материално-техническата база е извършен ремонт в приземен етаж с целеви средства за капиталови разходи от бюджета на Община Варна и със средства от бюджета на училището.
- Електрическата инсталация е подменена изцяло.
- Монтирано е ново LED осветление.
- Изградена е пожароизвестителна система.
- Всички стени и тавани са ремонтирани и боядисани.
- Подменени са подовите настилки и всички врати.
- Монтирани са нови радиатори за отопление.
- Монтирани са нови камери за видеонаблюдение.
- Оформени са нови помещения за занимания по интереси.
- Оформено е ново помещение за хранене на учениците.

Със средства на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ модул „Подкрепа за целодневно обучение на учениците“- 2019, е обзаведено и оборудвано помещение за учениците от начален етап.

Със средства от бюджета на училището и от Дейност 2 на проект №BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е оборудвана семинарна зала.

Източник: dnesplus.bg