На 14 септември2018 г. заедно ученици, учители и родители обновиха

На 14 септември2018 г. заедно ученици, учители и родители обновиха ...

Ученици, учители и родители обновиха част от зелената площ на входа на ОУ Стоян Михайловски.

На 14 септември2018 г. заедно ученици, учители и родители обновиха част от зелената площ на входа на ОУ "Стоян Михайловски". Инициативата е част от проекта „Засади в квартала” на Асоциация Биомрежа, с финансовата подкрепа на Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности”, програма „Младежки проекти – 2018”. За дейности по проекта са планирани осем градинки в града.

Сред първите работещи по проекта е ОУ "Стоян Михайловски". На поканата на учителите се отзоваха много ученици и родители. Тревните площи бяха подготвени за засаждане, специалисти-озеленители дадоха указания на учениците и бяха засадени различни дървесни видове, цъфтящи храсти и рози. Денят завърши с викторина и награди.

Всички дейности от инициативата провокираха в младите хора отговорно и ангажирано отношение към средата, в която растат. За чиста околна среда, за по-красиво училище, квартал и град - така бе даден старт на новата учебна година.

Източник: dnesplus.bg