На 11 юни стартира национална информационна кампания “Летящ старт, организирана

На 11 юни стартира национална информационна кампания “Летящ старт, организирана ...

На 11 юни стартира национална информационна кампания “Летящ старт”.


На 11 юни стартира национална информационна кампания “Летящ старт”, организирана от финансова институция СИС Кредит, официален посредник на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“, в партньорство с Reach for Change, Move.bg и “Заслушай се!”.

Първият етап на инициативата завършва на 28 юни, четвъртък, с дискусия на тема “Повишаване на финансовата и бизнес грамотност на предприемачите у нас” в SOHO Sofia от 18:00 часа.

Поканени да се включат са няколко конкретни групи от обществото, а именно:

● Социални предприемачи

● Хора с увреждания

● Незаети младежи до 29-годишна възраст

Източник: econ.bg