На 11.02.2020 г. се проведе Общо събрание на съдиите от

На 11.02.2020 г. се проведе Общо събрание на съдиите от ...

Софийски районен съд в доклад за 2019 г.: По-голям брой решени дела в сравнение с постъпилите.


На 11.02.2020 г. се проведе Общо събрание на съдиите от Софийски районен съд за обсъждане на годишния отчетен доклад за дейността на съда за 2019 година. Това съобщиха от пресцентъра на Софийски районен съд. 

Гости на събитието бяха членовете на Висшия съдебен съвет – г-жа Атанаска Дишева, г-жа Олга Керелска и г-жа Цветинка Пашкунова, както и Лидия Стоянова - инспектор към Инспектората на ВСС. Присъстваха и съдия Алексей Трифонов –председател на Софийски градски съд, съдия Руси Алексиев – заместник - председател и ръководител на наказателното отделение в СГС, съдия Стефан Кюркчиев – заместник - председател и ръководител на гражданско отделение в СГС, както и заместник районния прокурор на Софийска районна прокуратура – прокурор Деян Славов.

Ето го мъжа, задигнал 140 бона от кола в София

Председателят на Софийски районен съд съдия Александър Ангелов подчерта, че за първи път от дълги години съдът отчита по-голям брой решени дела – общо 98 797 бр., в сравнение с постъпилите през годината – 96 029 бр., като поздрави колегите си с постигнатите резултати и изрази увереност за запазване на тази тенденция в работата на най-големия и най-натоварен съд в страната.

Акцент бе поставен върху предприетите технически и организационни мероприятия за оптимизиране обслужването на граждани и адвокати чрез използване на съвременните форми за комуникация, електронното призоваване и въвеждането на система за ефективен контрол върху дейността по връчване на призовки, съобщения и книжа.

Съдът постанови мярка за неотклонение спрямо двамата мигранти, изнасилили момиче в София

Отбелязани бяха и законодателните изменения с пряко положително влияние върху правораздаването, вследствие от активната дейност на съдии от Софийски районен съд в работни групи. Гостите на събранието изразиха задоволството си от постигнатите резултати и поздравиха съдиите и ръководството на съда за това, че в условията на свръхнатовареност са намерени оптимални механизми за постигането на срочност, бързина и качество на правораздавателната дейност. Споделиха впечатления, че в облика на Софийски районен съд има позитивна промяна.

Адмирираха въвеждането на електронното призоваване и иновативния подход към организацията на дейността по връчване на призовки и съдебни книжа.

Източник: novini.bg