Много от българските потребители не правят разлика между маркировката върху

Много от българските потребители не правят разлика между маркировката върху ...

Изхвърлете храната, ако е превишен срокът използвай преди.


Много от българските потребители не правят разлика между маркировката върху етикета за "използвай преди" и "най-добър до", които се поставят на продуктите, информират от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Храната трябва да се изхвърли, ако е превишен срокът "използвай преди". Ако обаче на продукта е отбелязана дата за "най-добър до", тя определя срока на трайност и ако храната не е с променени вкус, цвят, мирис, може да се консумира след изтичане на срока на трайност с няколко дни, дори и повече (например спагети и макарони), пише в съобщението. Този маркер посочва срок за свежест и най-добър вид, но храната е годна за консумация. Недоброто разбиране на понятията води и до висок процент на изхвърлена годна храна.

Срещу „биото“ се води война, заявиха от бранша Виж още Срещу „биото“ се води война, заявиха от бранша

Източник: dir.bg