Министерството на здравеопазването си поставя за цел да подобри координацията

Министерството на здравеопазването си поставя за цел да подобри координацията ...

Здравното министерство предлага национална програма за насърчаване на донорството.


Министерството на здравеопазването си поставя за цел да подобри координацията при донорски ситуации и да увеличи броя та донорите и трансплантациите. За целта се предвиждат промени в задълженията на болниците и координаторите по донорство, информационни кампании и обучения за лекари и др. Това предвижда проект на национална програма за насърчаване на донорството, който МЗ публикува за обществено обсъждане.

Основните затруднения при трансплантацията както в България, така и в световен мащаб се дължат на недостига на органи.

Малко донори и трансплантации

За петгодишен период 2014-2018 г. средния брой на реализираните трупни донори е 2.66 на 1 млн. от населението на страната. В същия период средният брой на нереализираните донори е 2.88 на 1 млн.. Общият брой донори (реализирани и нереализирани) в страната на един милион население е 5.54 за целия период.
За сравним период в ЕС средният брой на реализираните и нереализираните трупни донори е 20.74 на един милион население.

През периода 2010-2018 г. в България броят на отказите от близките на потенциалните донори средно е до 20%. От 2014 г. се поддържа стабилно ниво на донорството, което е три пъти по-високо в сравнение с периода преди 2010 г., но за съжаление все още е крайно недостатъчно, отчитат от МЗ.

Източник: mediapool.bg