Министерството на околната среда и водите предлага нови по-високи екотакси

Министерството на околната среда и водите предлага нови по-високи екотакси ...

Ще решат ли новите екотакси проблемите със замърсяването у нас?.Министерството на околната среда и водите предлага нови по-високи екотакси за по-старите автомобили. Според Христо Христов, който е председател на Асоциацията на вносителите на автомобили, тези пари няма да влязат в хазната.

„От самото създаване на т.нар. продуктова такса, тя се събира само от частни фирми”, поясни Христов. По думите му министър Нено Димов лобира за интересите именно на тези фирми, които – макар и лицензирани – имат много по-големи приходи от таксите, отколкото показват изчисленията.

„Нека запознаят министър-председателя и министерски съвет колко взимат частните фирми и колко взима държавата. За миналата година частните фирми са събрали над 400 млн. за частните фирми, а държавата е събрала 3 млн. лв”, каза Христов.

Според Антон Пейчев, експерт от „Управление на отпадъците и почвите” към МОСВ”, по-високата продуктова такса трябва да обезпечи разходите по рециклиране на даден автомобил.

„Рециклирането е безплатно за този, който предава автомобила – за него не трябва да струва пари да предаде автомобила за рециклиране”, каза Пейчев.

„За съжаление продължава да стои едно недоразбиране какво представлява продуктовата такса. Постъпвайки един автомобил на територията на България – нов или втора употреба – той постъпва на пазара за първи път, той идва тук и тук ще се превърне в отпадък”, каза още той.

Според Христов тази екотакса трябва да се плаща от съответния производител, а не от отделните граждани.

Източник: petel.bg