Министерство на земеделието, храните и горите започва специализирани теренни проверки

Министерство на земеделието, храните и горите започва специализирани теренни проверки ...

Започват теренните проверки на земеделските парцели за Кампания 2019.


Министерство на земеделието, храните и горите започва специализирани теренни проверки на физически блокове (ФБл), с цел обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за Кампания 2019.Още по тематаВече над 30% от земеделските земи попадат в обхвата на противоградовата защита„Адванс Терафонд“ АДСИЦ закупи през април земеделска земя по 1025 лв./дкаЕвродепутати гласуваха таван от 100 хил. евро за земеделските субсидии

Проверките ще установят дали земеделските площи във ФБл, включително и тези, заявени извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2019 г., отговарят на условията за субсидиране по схеми и мерки за плащане на площ.

По този начин ще се определят и актуализират границите на физическите блокове, както и начинът им на трайно ползване, съобщи ведомството на Десислава Танева.

Теренните проверки ще се провеждат в съответствие с мерките срещу разпространението на Африканска чума по свинете, като ще започнат от районите на страната свободни от заразата и тези, в които са приключили мерките за дезинфекция и огнищата са ликвидирани.

През тази година на завишен контрол подлежат ФБл, в които са заявени площи по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, включително тези, при които към момента на заявяване, посочената култура не отговаря на начина на трайно ползване на физическия блок.

От МЗХГ напомнят, че Областните дирекции „Земеделие” организират извършването на проверките, изготвят графици и информират кметовете на населените места и земеделските стопани. Те могат да се правят и без присъствието на земеделските стопани, в случаи, когато по обективни причини не е бил осъществен контакт със земеделския стопанин или когато, въпреки че е информиран, не присъства по време на проверката по график.

Индикативните графици за проверка, както и всяка друга информация, необходима за провеждането на теренните проверки, се публикуват на интернет страниците на Областните дирекции „Земеделие”, и всички  общински служби по земеделие в областта.

От данните от извършените теренни проверки, които се предвижда да приключат до 1 октомври и предстоящото дешифриране на Цифровата ортофото карта от новото самолетно/сателитно заснемане, ще бъде определен обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2019 г.

Източник: investor.bg