Министерският съвет даде съгласие сградата на бившия Акушеро-гинекологичен комплекс в Русе,

Министерският съвет даде съгласие сградата на бившия Акушеро-гинекологичен комплекс в Русе, ...

Правителството разреши продажбата на бившия родилен комплекс в Русе.

Министерският съвет даде съгласие сградата на бившия Акушеро-гинекологичен комплекс в Русе, известна като „Старото родилно“ да бъде продадена. Сградата е неизползвана от години, в лошо състояние е и се руши.
Обектът се намира на улица „Николаевска“ и е част от капитала на УМБАЛ „Канев“, от който държавата притежава 82%. Общата площ на терена е 4145 кв. м, върху него е изградена четириетажна сграда със застроена площ 1105 кв. м. Сградата бе затворена през 2013 г., след влизането в експлоатация на новия АГ-комплекс.
Съгласно чл. 28, ал. 10 и ал. 9 от ЗПСК продажбата на обособени части от  лечебни заведения, които са включени в списъка по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 на ЗПСК, какъвто е настоящият случай, може да се извърши след решение на Министерския съвет, по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитала на търговското дружество.
Средствата, получени от продажбата на имота, ще останат в лечебното заведение и ще се използван в съответствие с чл. 105 от ЗЛЗ.

Източник: actualno.com