Министърът на образованието Красимир Вълчев утвърди новите програми за XI

Министърът на образованието Красимир Вълчев утвърди новите програми за XI ...

Новите програми за XI и XII клас са факт: какво ще се учи от 2020 г..


Министърът на образованието Красимир Вълчев утвърди новите програми за XI и XII клас.

Те ще са в сила съответно от учебните 2020/2021 г. и 2021/2022 г. С тях от 2020 г. се въвежда предметът "Гражданско образование".

В двата класа - втората степен от гимназиалното образование - се учат български език и литература, математика, гражданско образование, чужд език (немски, английски, френски, испански, италиански или руски) и физическо възпитание.

Български език, XI клас (общообразователна подготовка)Литература, XI клас (общообразователна подготовка)Математика, XI клас (общообразователна подготовка)Гражданско образование, XI клас (общообразователна подготовка)"Новият предмет гражданското образование е насочен не само към практическа ориентация на учениците за съвременната демократична държава, разделението на властите и структурите, но и към тяхното осмисляне - пишат от МОН. - По-голямото внимание към формирането на политическа култура цели да подпомага младите хора да взимат самостоятелни и отговорни решения по актуалните въпроси. Гражданското образование търси и по-високо развитие на гражданската среда в училище, която да бъде активен фактор за цялостното развитие на българското гражданско общество. Постигането на тази цел се реализира с включване на основни за гражданското образование теми за политиката и демокрацията, правата и отговорностите, идентичността и различията в обществото, властта и държавата, икономиката и глобалните проблеми."

След обсъжданията на програмата са били добавени две нови понятия - медийна грамотност и омбудсман.

Български език, XII клас (общообразователна подготовка)Литература, XII клас (общообразователна подготовка)

"Окончателният вид на програмата по литература е изработен след много широко и продължително обществено обсъждане, изтъкват от министерството. - От април до края на юни бяха проведени 14 срещи с експерти от РУО и над 1000 учители от цялата страна и с Асоциацията на учителите по български език и литература."

Задължителните текстове са подредени по предложения на преподавателите хронологично в различните теми – „Родното и чуждото“, Любовта“, „Вярата и надеждата“, „Трудът", допълват от ведомството.Математика, XII клас (общообразователна подготовка)Гражданско образование, XII клас (общообразователна подготовка)Програмите по чужди езици за последния клас съответстват на ниво B1 от Европейската езикова рамка. Тях, както и предвиденото по предмета физическо възпитание и спорт, вижте тук:http://www.mon.bg/bg/28

Източник: offnews.bg