Микробусите за превоз над осем пътници и тези за товарни

Микробусите за превоз над осем пътници и тези за товарни ...

Микробусите за пътници и товари ще могат да се регистрират само от фирми.


Микробусите за превоз над осем пътници и тези за товарни цели ще могат занапред да се регистрират само от юридически лица. Става дума за категориите М2, М3 и N3. Мотивът за това е, че при товарните бусове те могат да се ползват за превози в сивия сектор, ако са регистрирани от физически лица. Такива промени са предвидени в Закона за автомобилните превози, качен за обществено обсъждане, на правителството. В проекта се предвижда регистрацията занапред да може да се извършва от само от юридически лица, едноличен търговец или физическо лице, регистрирано като земеделски стопани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.

Друга предвидена промяна е да не се изисква задължителното монтиране на колани в бусове над 8 места (категории М2 и М3, клас А и В и клас I и II) при превоз по редовни линии на разстояние до 30 км в посока. Причината за това е, че при тях така или иначе е допустимо да има правостоящи пътници. Това облекчение обаче няма да важи при превоз на деца и ученици.

Актуализирани са текстовете за доказване на финансова стабилност с цел намаляване на административната тежест за превозвачите, като е предвидено, че изискването за липса на публични задължения е изпълнено, когато за търговеца няма получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Източник: econ.bg