Миграцията е извършена без смущения и прекъсване на услугитеИнвестбанк направи

Миграцията е извършена без смущения и прекъсване на услугитеИнвестбанк направи ...

Инвестбанк стъпи на Oracle 12, обновява ATМ мрежата си.


Миграцията е извършена без смущения и прекъсване на услугите

Инвестбанк направи сериозна технологична стъпка напред (графика: Oracle)

Инвестбанк АД вече реално експлоатира основната банкова система „Банкер” и свързаните с нея картова система и система за интернет банкиране върху нова клъстърна среда и нова версия на базата данни – Oracle 12.

След многократно тестване на всички възможни критични сценарии, миграцията към новата среда и базата данни Oracle 12 е извършена без смущения за работата на банката и нейните клиенти, подчертаха от финансовата институция. По този начин са осигурени непрекъсваемост на бизнес услугите и работоспособност на всички системи в банката.

Инвестбанк АД е първата банка у нас, която е настроила и реално експлоатира основната банкова система „Банкер” на новата версия на Oracle. Надграждането е сериозна технологична стъпка напред в дългосрочен план и предоставя нови възможности за развитие на основните системи на банката.

В момента банката работи по стратегически проект по обновяване на цялата АТМ мрежа и подмяна на част от устройствата с високотехнологични банкомати за внасяне и теглене на пари в брой. С модернизацията на мрежата ще се подобри удобството при денонощното обслужване на потребителите 24/7 и освен това банката ще съкрати административни разходи.

На устройствата от ново поколение ще бъдат въведени нов транзакционен пакет и обширен набор от услуги с добавена стойност – безкартови плащания на АТМ, внасяне на средства в брой, безконтактни транзакции, P2P преводи на АТМ и др.

Терминалите позволяват допълнително подобрение с нови функционалности. Така например, чрез добавяне на услуга „Remote Assistance” на АТМ се предвижда осъществяване на видео контакт със специалист „Връзка с клиенти” в Борика АД.
още по темата
Целта на проекта е да бъде изградена изцяло управляема и наблюдаема мрежа от АТМ устройства, с по-богата функционалност на управление и отговаряща на изискванията за сигурност и надеждност, уточниха от Инвестбанк.

Източник: technews.bg