Мъж на възраст между 30 и 39 г. В тази

Мъж на възраст между 30 и 39 г. В тази ...

Осъдените в България през 2018 г..


Мъж на възраст между 30 и 39 г. В тази група попадат най-често осъжданите хора в България през 2018 г. Престъпленията през последната година са извършени от по-млади хора, предимно мъже. През миналата година общо 21 951 мъже са получили присъди – броят им се равнява на цялото население на град като Нова Загора, например.

Най-много са престъпленията на пътя, пласирането и употребата на наркотици и кражбите. Съдилищата в България са осъдили 98 души за 89 убийства (включително и опити за убийства). Над 200 души са осъдени за разврат и престъпления срещу личността.

Общо осъдените през 2018 г. с влезли в сила присъди за различни престъпления са 23 973 души. Приблизително толкова е населението на Сандански например (24 908 души). А статистиката показва, че на практика всяко трето престъпление е било наказано със затвор.

91.6% от всички осъдени са мъже, а жените с присъди са 2 022. Това показват данните на Националния статистически институт за престъпленията, обвиняемите и осъдените лица през 2018 г.

Ако сте на възраст между 18 и 24 години от мъжки пол, то тогава има най-висок риск да извършите престъпление, тъй попадате в групата с наи-висок коефициент на криминална активност.

Коефициентът се изчислява като отношение на броя на осъдените лица към броя на наказателноотговорното (на 14 и повече навършени години) средногодишно население за съответната година на 100 000 души.

С нарастване на възрастта стойността на коефициента намалява, като за лицата на възраст 50 и повече години той е 117. Коефициентът на криминална активност на непълнолетните лица е 400, като най-висок е за хората на 17 г. - 661 на 100 000 души от населението на тази възраст.

През 2018 г. са приключили делата за 31 154 извършени престъпления. От тях 10 176 са завършили с ефективни присъди и извършителите са влезли в затвор. 14 989 от наказанията са условни.

Оправдателни са били присъдите по дела за 794 престъпления, 295 са завършили с прекратяване, а 4 900 - с освобождаване от наказание. На практика всяко трето престъпление е било наказано с ефективна присъда.

От НСИ отчитат, че с ефективни и условни присъди са приключили делата за 25 165 извършени престъпления, което е с 5.9% по-малко в сравнение с 2017 година. От всички престъпления, завършили с осъждане, 12 781 (50.8%) са извършени през 2018 г., 7 772 (30.9%) - през 2017 г., а 4 612 (18.3%) през предходни години.

Общо 30 007 души били обвинени през миналата година, показват данните на НСИ.

От всички тя 9 663 са осъдени на затвор - или 32.2% от общия брой на обвинените. Условно осъдени са 14 310 лица (47.7%). Съдилищата са освободили от наказателна отговорност 5 011 души (16.7%) Прочетени са присъди "невинен" за 718 изправени на съд, а срещу 305 души делата са били прекратени.

Източник: econ.bg