Личните лекари получават трета поред отсрочка за придобиването на специалност

Личните лекари получават трета поред отсрочка за придобиването на специалност ...

Поредна отсрочка за джипитата без специалност.


Личните лекари получават трета поред отсрочка за придобиването на специалност “Обща медицина“. Отсрочката се прокарва с поправка в Закона за лечебните заведения, която в четвъртък беше гласувана на първо четене от парламентарната здравна комисия. Поредното отлагане се налага, за да могат над 600 лични лекари без специалност да продължат да работят и практиките им да не бъдат закрити след 3 юни тази година.

Отсрочката за лекарите, които вече са започнали обучение, е 4 години. Тези, които не са започнали обучение до 3 юни, могат да продължат да практикуват за срок от четири години, при условие, че започнат обучение до 1 година от влизането на закона в сила. След изтичане на едногодишния срок, регистрацията  на тези, които още не са започнали обучение, ще бъде заличена. 

Изискването за придобиване на специалност по "Обща медицина" не се отнася за джипитата, които имат призната специалност по вътрешни болести, детски болести или по спешна медицина. 

19 години не стигат 

През 2000 година на лекарите, които тогава избират да практикуват като джипита, беше определен срок от 10 години, за да преминат специализация по "Обща медицина" и да защитят чрез полагане на държавен изпит признаване на специалността. Този срок обаче се оказа недостатъчен и двукратно бе удължаван с по 5 години от 2009 до 2014 г. и от 2014 до 2019 г., тъй като голям брой лекари не изпълняват изискването.

Източник: mediapool.bg