"Лавена" АД гр. Шумен отчита спад от 87% на нетната

"Лавена" АД гр. Шумен отчита спад от 87% на нетната ...

Нетната печалба на Лавена АД се свива с 87% през първото тримесечие.


"Лавена" АД гр. Шумен отчита спад от 87% на нетната печалба на годишна база до 48 хил. лв. за първото тримесечие на 2018 г., показва отчетът на дружеството, публикуван чрез БФБ-София. Понижението е с 332 хил. лв. спрямо печалбата от 380 хил. лв. за същото тримесечие на миналата година.

Продажбите на шуменския козметичен производител също се понижават с 9,7% на годишна база до 3,83 млн. лв. за периода януари-март 2018 г.

От отчета се вижда, че намаляват приходите от „Други производства“ от сумата 1,1 мн. лв. за януари-март 2017 г. до 212 хил. лв. за първото тримесечие на 2018 г. При приходите при козметичните производства има добър ръст с 456 хил. лв. до 3,597 млн. лв. за първото тримесечие на 2018 г.

Средно-списъчният брой на персонала в "Лавена" АД през първото тримесечие на 2018 г. е 115 работници и служители спрямо 110 през 2017 г.

Именно разходите за персонала са едни от най-отчетливо увеличаващите се, като за първото тримесечие на 2018 г. възлизат на 466 хил. лв. спрямо 399 хил. лв. за същия период на 2017 г., т.е. повишение с 16,8%.

От "Лавена" АД не описват причините за спада на печалбата и продажбите през първото тримесечие.

Ликвидната позиция на дружеството остава стабилна. Текущите пасиви към 31 март 2018 г. са 3,06 млн. лв. при текущи активи от 9,66 млн. лв.

Нетекущите пасиви към края на тримесечието са за 7,6 млн. лв., от които 5,85 млн. лв. към основния акционер "Балтимор "ООД. Нетекущите активи са 15,15 млн. лв.

"Балтимор" ООД притежава 74,96% от капитала, други юридически лица са с 13,74%, а у физически лица са 11,3%. Сред юридическите лица с по-голям дял е "Софарма" АД.

Акциите на "Лавена" АД поевтиняват с 4,35% през последните 12 месеца до 110 лв. за акция и 29,33 млн. лв. пазарна капитализация.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.
 

Източник: investor.bg