Кюстендил. Приключи проектът за благоустрояване на градската среда в Кюстендил.

Кюстендил. Приключи проектът за благоустрояване на градската среда в Кюстендил. ...

Кюстендил: Приключи проектът за благоустрояване на градската среда.

Кюстендил. Приключи проектът за благоустрояване на градската среда в Кюстендил. На пресконференция бяха представени резултатите от реализирания проект, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. В залата на Възрожденското училище присъстваха зам.-кметът на Община Кюстендил Росица Плачкова, ръководителите на проекта, екологът на Община Кюстендил Ирина Велкова и други. В рамките на пресконференцията стана ясно, че една от целите на проекта е била да допринесе за постигане на целите на градската политика в България и по конкретно съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност. Дейностите са били свързани с подобряване на градската околна среда, възобновяване и обеззаразяване на терените за вторично застрояване, намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките за намаляване на шума. По проекта е извършено благоустрояване на парковата зона – парк „Галерията”, обновяване на физическата среда по поречието на река Банщица, изграждане на улица и парцел за озеленяване, както и рехабилитиране и създаване на 59 822 квадратни метра незастроени зелени площи в градския район. Изградени са нови алеи, цветни и зелени градини, детски площадки, улици, места за отдих, фонтан, засадена е нова храстовидна и дървесна растителност.
Зам.-кметът Росица Плачкова съобщи, че над 40 000 кв. метра площи са благоустроени по поречието на река Банщица в Кюстендил. По думите на зам.-кмета с реновирането на крайречния парк са образувани места за отдих и почивка, както и за разходка. „Вторият значим обект е паркът пред градската галерия „Владимир Димитров – Майстора”. Там бяха благоустроени 6 700 кв. метра зелени площи. Третият обект е благоустрояване на улица и на терен за зелени площи в центъра на града”, каза Росица Плачкова. По думите й благодарение на проекта са благоустроени много зелени площи в града, създадени са много места за почивка и отдих. „Подобри се и се наддгради това, което бяхме постигнали по предишната оперативна програма – „Регионално развитие”. През последните няколко години в Кюстендил са благоустроени над 75 хиляди кв.м”, каза Росица Плачкова. По думите й освен това в града е създадена велосипедна алея с дължина над 4 километра.
Венцеслав ИЛЧЕВ

Източник: focus-news.net